Staff

Management

 • Bob Doyle

  Bob Doyle

  Owner

  Email Me
  Bob Doyle

  Bob Doyle

  Owner

 • Tod Moynihan

  Tod Moynihan

  Owner

  Email Me
  Tod Moynihan

  Tod Moynihan

  Owner

 • Harold Oliver

  Harold Oliver

  General Manager

  (203) 235-1669 Ext 21
  Email Me
  Harold Oliver

  Harold Oliver

  General Manager

 • Sterlynn Robbins

  Sterlynn Robbins

  Sales Manager

  (203) 235-1669 Ext 31
  Email Me
  Sterlynn Robbins

  Sterlynn Robbins

  Sales Manager

 • Spencer Wedge

  Spencer Wedge

  Used Car Manager

  (203) 235-1669 Ext 26
  Email Me
  Spencer Wedge

  Spencer Wedge

  Used Car Manager

 • Justin Hagan

  Justin Hagan

  Finance Director

  (203) 235-1669 Ext 52
  Justin Hagan

  Justin Hagan

  Finance Director

 • Haley Moynihan

  Haley Moynihan

  Office Manager

  (203) 235-1669 Ext 15
  Email Me
  Haley Moynihan

  Haley Moynihan

  Office Manager

 • Jake Homar

  Jake Homar

  Business Manager

  (203) 235-1669 Ext 32
  Email Me
  Jake Homar

  Jake Homar

  Business Manager

 • Bub Dowd

  Bub Dowd

  Service Manager

  (203) 235-1669 Ext 44
  Email Me
  Bub Dowd

  Bub Dowd

  Service Manager

 • David Wilson

  David Wilson

  Parts Manager

  (203) 235-1669 Ext 62
  Email Me
  David Wilson

  David Wilson

  Parts Manager

Sales

 • Elijah Vargas

  Elijah Vargas

  Sales Consultant

  (203) 235-1669 Ext 34
  Elijah Vargas

  Elijah Vargas

  Sales Consultant

 • Joe Connolly

  Joe Connolly

  Sales Consultant

  (203) 235-1669 Ext 25
  Email Me
  Joe Connolly

  Joe Connolly

  Sales Consultant

 • Javier Nieves

  Javier Nieves

  Sales Consultant

  (203) 235-1669 Ext 22
  Email Me
  Javier Nieves

  Javier Nieves

  Sales Consultant

 • Tim Costello

  Tim Costello

  Sales Consultant

  (203) 235-1669 Ext 24
  Tim Costello

  Tim Costello

  Sales Consultant

 • Odell Gorham

  Odell Gorham

  Sales Consultant

  (203) 235-1669 Ext 29
  Odell Gorham

  Odell Gorham

  Sales Consultant

 • Matt Smith

  Matt Smith

  Sales Consultant

  (203) 235-1669 EXT 26
  Email Me
  Matt Smith

  Matt Smith

  Sales Consultant

 • Curtis Smallwood

  Curtis Smallwood

  Sales Consultant

  (203) 235-1669 Ext 22
  Curtis Smallwood

  Curtis Smallwood

  Sales Consultant

 • Elliot Sanchez

  Elliot Sanchez

  Sales Consultant

  (203) 235-1669 EXT 28
  Elliot Sanchez

  Elliot Sanchez

  Sales Consultant

 • Julieta Garcia Millan

  Julieta Garcia Millan

  Sales Consultant

  (203) 235-1669 Ext 56
  Julieta Garcia Millan

  Julieta Garcia Millan

  Sales Consultant

 • Ignacio "Iggy" Otranto

  Ignacio "Iggy" Otranto

  Ignacio

  Ignacio "Iggy" Otranto

 • Manny Sanchez

  Manny Sanchez

  Sales Consultant

  Manny Sanchez

  Manny Sanchez

  Sales Consultant

Service

 • Tom Ortiz

  Tom Ortiz

  Service Advisor

  (888) 459-3832 EXT 41
  Tom Ortiz

  Tom Ortiz

  Service Advisor

 • Evan James

  Evan James

  Service Advisor

  (203) 235-1669 Ext
  Evan James

  Evan James

  Service Advisor

 • Amy Reyes

  Amy Reyes

  Service Advisor

  (888) 459-3832 EXT 47
  Amy Reyes

  Amy Reyes

  Service Advisor

 • William Reyes

  William Reyes

  Service Advisor

  (888) 459-3832 EXT 42
  William Reyes

  William Reyes

  Service Advisor

 • Ken Chitjian

  Ken Chitjian

  Service Dispatcher

  (203) 235-1669 Ext 45
  Email Me
  Ken Chitjian

  Ken Chitjian

  Service Dispatcher

 • Jim Pasinski

  Jim Pasinski

  Parts Assistance

  Jim Pasinski

  Jim Pasinski

  Parts Assistance

 • Michael Corvi

  Michael Corvi

  Service Technician

  Michael Corvi

  Michael Corvi

  Service Technician

 • Shane Dobrosky

  Shane Dobrosky

  Service Technician

  Shane Dobrosky

  Shane Dobrosky

  Service Technician

 • Fred Norman

  Fred Norman

  Service Technician

  Fred Norman

  Fred Norman

  Service Technician

 • Dylan Moynihan

  Dylan Moynihan

  Service Technician

  Dylan Moynihan

  Dylan Moynihan

  Service Technician

 • Max Scarduzio

  Max Scarduzio

  Service Technician

  Max Scarduzio

  Max Scarduzio

  Service Technician

 • Antonio Leggette

  Antonio Leggette

  Head Detailer

  Antonio Leggette

  Antonio Leggette

  Head Detailer

 • Spencer Norman

  Spencer Norman

  Vehicle Detail/Prep

  Spencer Norman

  Spencer Norman

  Vehicle Detail/Prep

 • Luis Rivera

  Luis Rivera

  Detailer

  Luis Rivera

  Luis Rivera

  Detailer

 • Raweld Rojas

  Raweld Rojas

  Lot Attendant

  Raweld Rojas

  Raweld Rojas

  Lot Attendant

 • Nicholas Stratton

  Nicholas Stratton

  Porter

  Nicholas Stratton

  Nicholas Stratton

  Porter

Office Personnel

 • Ousseina Dodo

  Ousseina Dodo

  Accountant

  Ousseina Dodo

  Ousseina Dodo

  Accountant

 • Debby Smith

  Debby Smith

  Title Clerk

  Debby Smith

  Debby Smith

  Title Clerk

 • Rima Butcher

  Rima Butcher

  Receptionist

  Rima Butcher

  Rima Butcher

  Receptionist

 • Eileen Miller

  Eileen Miller

  BDC

  (203) 235-1669 Ext 54
  Eileen Miller

  Eileen Miller

  BDC

 • Aaliyah Barrett

  Aaliyah Barrett

  BDC

  (203) 235-1669 Ext 57
  Aaliyah Barrett

  Aaliyah Barrett

  BDC

 • Jazlyn Gomez

  Jazlyn Gomez

  BDC

  (203) 235-1669 Ext 55
  Jazlyn Gomez

  Jazlyn Gomez

  BDC

Meriden Hyundai 41.5137568, -72.8064154.